مریم گلی و بهبوددهندۀ عملکرد کبد نام تجاری گیاه: Sage نام علمی گیاه:  Salvia officinalis.L   تاریخچه: مریم گلی یک بوته کوچک، همیشه سبز و چندساله است که به طور طبیعی از اسپانیا تا امتداد ساحل مدیترانه رشد می کند. گونه S. officinalis بومی آسیای مرکزی و نواحی مدیترانه ای است. امروزه این گیاه در سراسر جهان به ویژه در […]

بازدید: ۷

> ادامه مطلب