چای رویبوس می تواند از طریق کاهش جذب غذا، در کاهش وزن موثر باشد. چای رویبوس سبب کاهش ترشح لپتین، چربی زایی و تغییر متابولیسم سلول های چربی می شود.

بازدید: ۴

> ادامه مطلب