کاهش علائم آلرژی با مصرف گزنه؛ عصاره گزنه از طریق مهار آنزیم های مسیر التهابی از جمله COX-1 و COX-2 از تشکیل پروستاگلاندین ها جلوگیری می کند.

بازدید: ۶

> ادامه مطلب