در سال ۲۰۱۱ مطالعه ای با هدف مقایسه اثر عصاره سنبل الطیب و اثر دارونما بر درمان اختلال وسواس فکری-عملی انجام و نتایج آن منتشر شد.

بازدید: ۸

> ادامه مطلب