وجود فیبر زیاد در سیب ترش هم به کاهش وزن کمک می کند.تعادلِ مجددِ جمعیت میکروبی روده،سبب کاهش وزن می شود،مصرف سیب ترش در کاهش وزن موثر است.

بازدید: ۶

> ادامه مطلب