زوفا یک گیاه همیشه سبز از خانواده نعناعیان است که گل هایش بنفش متمایل به آبی هستند. زوفا بومی کشورهای مدیترانه‌ای و مناطق معتدل آسیا است.

بازدید: ۷

> ادامه مطلب