به لیمو و تسکین دهنده ی اعصاب؛ مطالعه ی حاضر شواهدی را فراهم می کند که بیان کننده ی خاصیت دارویی گیاه به لیمو در اختلالات عصبی است. 

بازدید: ۰

> ادامه مطلب