زنیان؛ بهبود عملکرد دستگاه گوارش، زنیان باعث تحریک ترشح اسیدهای معده و کمک به هضم می شود و می تواند زمان انتقال غذا در دستگاه گوارش را کاهش دهد.

بازدید: ۶

> ادامه مطلب